"A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN"
alapítvány, nonprofit szervezet

 

FŐBB ADATAINK
Alapítva: 1991.
Alapító intézmény: FRIM
JAKAB Képességfejlesztő Szakosított Otthon,
Székesfehérvár,Széna tér 2.sz.
Alaptőke: 50.000,- Ft. azaz Ötvenezer Ft.
Adószámunk: 18481329 - 2 - 07
Számlaszámunk: 11607003 - 00799400 - 07000002

Működtető szervezet, Kuratórium: / 5 fő /
Ábrahám Istvánné
gyógypedagógus, elnök, kurátor, az Alapítvány képviselője 1991.04.19-től
Kiss János
püspöki helynök, nagyprépost, alelnök, kurátor, az Alapítvány képviselője 1991.04.19-2016.04.21.19   2016.04.21.
Dr. Borza János
ügyvéd, kurátor 1991.04.19–2012.11.16.
Dr. Nagy László
orvos, kurátor 1991.04.19–2016.04.21.
Rábaközi István
vállalkozó, kurátor  1991.04.19-2008.09.30


Deák Hajnalka szabadidő-szervező
, kurátor  2008.09.30–2016.04.21.

Dr. Csapó Csilla  kurátor  2012.11.16–2016.04.21.

 

 

Szatmári Imre  kuratórium  tagja, alelnök  2016.04.21-től

Kincses Zsolt Dávid kuratórium tagja  2016.04.21-től

Németh Mária Róza kuratórium tagja  2016.04.21-től

Dr. Dienesné Fluck Györgyi kuratórium tagja  2016.04.21-től

 

 

Ellenőrző / Felügyelő / Bizottság / 3 fő /
Gallai György
elnök 2003.03.10 – 2012.09.27.
Beller Istvánné
tag 2003.03.10 – 2016.04.21.
Dr. Elekházi Pál
tag 2003.03.10 -2012.09.27.

 

Párkányi András elnök  2012.09.27-től

Staudt Mária Márta tag  2012.09.27 – 2016.04.21.

Mahler Balázs tag  2013.03.19-től

Trenka Zoltán János tag  2016.04.21-től

 

 

"A szeretet szolgálatában" Alapítvány Kuratóriuma 1997-ben úgy határozott, hogy az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek érdekében érdemes és eredményes tevékenységet végző személy/ek/ munkájának elismerésére "A SZERETET SZOLGÁLATÁÉRT " emlékérmet adományozhat.
A 9 cm átmérőjű bronz plakettet Dr. Kuti Zoltán ötvösművész készítette.
Az emlékérem az Alapítvány tevékenységét kifejező emblémája, - egy kézfej, benne egy sematikus rajzolatú emberfigura, fölötte sugarakkal - látható.

Megünnepeltük FRIM JAKAB /1852-1919." kiváló tudós,gyógypedagógus, az értelmi fogyatékosok első magyarországi intézetének megalapítója születésének 150., halálának 80., intézményalapításának 130. évfordulóját.
Emléktáblát készíttettünk FRIM JAKAB tiszteletére, melyet a nevét viselő intézmény épületének falán helyeztünk el /Székesfehérvár,Széna tér 2./ 1999. április 24-én, ünnepi megemlékezés keretében. A domborműves emléktábla anyaga bronz és fehér márvány. Szakál Antal képzőművész alkotása.