"A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN"
alapítvány, nonprofit szervezet

 

Az Alapítvány célja:
Az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek életkörülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése

Az Alapítvány tevékenysége:
- Összefogja, támogatja és menedzseli mindazokat a szellemi,gazdasági és társadalmi erőket,amelyek készek anyagi, technikai eszközökkel, szellemi tőkével és tapasztalatokkal segíteni az értelmi fogyatékos személyeket,az őket nevelő családokat és intézményeket.

- Gondozóházat,részleget, üdülőt létesít / épít, vásárol / berendez, működtet és fenntart. Ezen tevékenységével javítani szeretné a fogyatékkal élő személyek és az őket nevelő családok életminőségét.

- A fogyatékosok társadalmi integrációjának segítése érdekében különféle rendezvényeket szervez, nemzeti és egyházi ünnepeken segíti a sérült emberek bemutatkozási lehetőségeit, valamint találkozók keretében ép és sérült társakkal való ismerkedést, kapcsolatokat támogat.

- Segíti a sport és kulturális tevékenységet, az üdülést, kirándulásokat.

- Családi napok szervezésével támogatja a családok együvé tartozását, egymás megismerését, szórakozásukat.